INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania. Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w „Preferencje cookies”. W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: polityki cookies — ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: polityki cookies — ustawienia cookie

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Dostępność cyfrowa
stron instytucji publicznych

Zapewnij sobie spokój. Spełnij ustawowy obowiązek.
Zadbaj o dostępność cyfrową swojej Instytucji.
Razem z nami powiedz STOP cyfrowemu wykluczeniu.

Grafika ozdobna

Blog

Specjalista pracuje nad zmianami w ustawie o dostępności cyfrowej. Jego praca kształtuje przyszłość online, promując równość dostępu do treści dla każdego użytkownika.

Zmiany w Ustawie o dostępności cyfrowej

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych została podpisana 4 kwietnia 2019 przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Jej celem jest m.in wsparcie osób z niepełnosprawnościami, uwzględnienie ich praw do informacji oraz poprawa jakości obsługi Interesantów w instytucjach publicznych. Przez prawie 4 lata forma Ustawy i jej zapisy pozostawały niezmienione. Sytuacja uległa zmianie 13 marca 2023, kiedy Prezydent podpisał nowelizację tejże Ustawy z dnia 9 marca 2023. Jej projekt powstał na podstawie konsultacji prowadzonych przez zespół specjalistów ds. dostępności: Prezesa Kancelarii Rady Ministrów z koordynatorami ds. dostępności, fundacjami, stowarzyszeniami, związkami powiatów, gmin, samorządów czy PWN i NASK. Nowelizacja ma na celu wprowadzenie zapisów adekwatnych do aktualnej sytuacji w Polsce i UE oraz dopowiedzenie wcześniej błędnie interpretowanych paragrafów. Użycie każdego nowo dodanego zapisu jest odpowiednio uzasadnione i ma na celu poprawę stanu dostępności cyfrowej w kraju.

Co dokładnie się zmienia?

Nowelizacji uległa niemal cała Ustawa o dostępności cyfrowej, w której pojawiły się nowe zapisy lub zostały uchylone te, które nie mają już zastosowania. Zastosowane zmiany gwarantują lepsze zrozumienie jej zapisów oraz dają wskazówki na temat tego, jak dostępna strona www czy aplikacja mobilna powinny wyglądać. 

Doprecyzowanie istniejących już zapisów

Dostępność cyfrowa i jej przepisy okazały się częściowo niezrozumiałe dla podmiotów publicznych, zobowiązanych do ich wprowadzenia. Wywołało to potrzebę zmodyfikowania niektórych zapisów do nowelizacji Ustawy, które będą rozwiązywały najczęściej pojawiające się niejasności.

Porównanie zmian istniejących zapisów w nowelizacji Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Numer art. Stary zapis Nowy zapis Wyjaśnienie
(Art. 5 ust. 1) “Podmioty publiczne zapewniają dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy”. “Podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową przez spełnienie przez jego stronę internetową, zarządzane elementy strony internetowej, jego aplikację mobilną lub zarządzane elementy aplikacji mobilnej wymagań określonych w załączniku do ustawy”. Wprowadza obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej wszelkich publikowanych treści na stronach internetowych.
(Art. 5 ust. 3) “Wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za spełnione, gdy podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2”. “Wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za spełnione, gdy podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 Polskiej Normy wprowadzającej normę ETSI EN 301 549 V3.2.1:2021”. Wskazanie obowiązującego numeru normy unijnej. Za każdym razem, gdy ta norma zostanie znowelizowana, jej zasady zaczynają również obowiązywać w Ustawie.
(Art. 8 ust. 1) “Podmiot publiczny, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 1–4, których zadaniem publicznym jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub osób starszych, może nie zapewniać dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów”. “Jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów, podmiot publiczny, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 1–4, których zadaniem publicznym jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub osób starszych, może nie zapewniać dostępności cyfrowej elementów strony internetowej lub elementów aplikacji mobilnej”. Mechanizm “nadmiernych kosztów” może być stosowany jedynie w wyjątkowych przypadkach popartych konkretnym uzasadnieniem. Mimo to podmioty i tak będą miały obowiązek dostosować jak najwięcej elementów.
(Art. 8 ust. 3) “W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot publiczny przeprowadza ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej obejmującą: “W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot publiczny przeprowadza ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej elementów strony internetowej lub elementów aplikacji mobilnej obejmującą: Spójne określenie wymagań dotyczących zakresu przeprowadzenia oceny zapewnienia dostępności cyfrowej.
(Art. 8 ust. 4) “Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej dołącza się do deklaracji dostępności“. “Wyniki oceny zapewnienia dostępności cyfrowej, o której mowa w ust. 3, dołącza się do deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, zwanej dalej „deklaracją dostępności”. Obowiązek dołączania wyników oceny zapewnienia dostępności cyfrowej do deklaracji dostępności. Nie wystarczy tych wyników umieścić gdziekolwiek na stronie.
(Art. 10 ust. 1) “Podmioty publiczne sporządzają deklarację dostępności w sposób dostępny cyfrowo”. “Podmiot publiczny sporządza w sposób dostępny cyfrowo deklarację dostępności dla każdej wersji językowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, w języku wersji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, do której się odnosi”. Określenie w jakim języku powinna być publikowana deklaracja dostępności.
(Art. 10 ust. 4 pkt 4-6)

4) dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym;

5) informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji;

6) informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych;

4) dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby lub komórki organizacyjnej wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym;

5)  informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej niestandardowych skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub elementach aplikacji mobilnej i uruchamianiu funkcji dostępnych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej;

6) informację lub link do informacji o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych;

Nowe zasady dot. uzupełniania deklaracji dostępności:

 • oprócz wskazania konkretnej osoby kontaktowej, została dodana opcja określenia całej komórki organizacyjnej;
 • należy podać informacje o skrótach klawiszowych, jeżeli są one niestandardowe;
 • możliwość dodania linku do informacji o dostępności architektonicznej, zamiast wpisywać wszystko w samej deklaracji.
(Art. 10 ust. 4 pkt 8)

8) link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej.

8) w przypadku strony internetowej – link do strony internetowej, z której można pobrać aplikację mobilną i deklarację dostępności tej aplikacji mobilnej, jeżeli podmiot publiczny posiada aplikację mobilną.

Podmiot publiczny zobowiązany jest do podania linku do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, jeżeli posiada on aplikację mobilną.

(Art. 10 ust. 7)

7. “Podmiot publiczny publikuje deklarację dostępności:

1) strony internetowej – na tej stronie internetowej;

2) aplikacji mobilnej – na stronie internetowej wybranej spośród stron internetowych posiadanych przez ten podmiot oraz w tej aplikacji mobilnej;

7. “Podmiot publiczny publikuje deklarację dostępności posiadanej:

1) strony internetowej – na tej stronie internetowej albo innej odpowiedniej stronie internetowej;

2) aplikacji mobilnej – na stronie internetowej wybranej spośród stron internetowych posiadanych przez ten podmiot lub wraz z innymi informacjami, które są udostępniane podczas pobierania aplikacji;

Została dodana możliwość publikowania deklaracji dostępności na innej stronie należącej do podmiotu niż ta, której deklaracja bezpośrednio dotyczy.

(Art. 12 pkt 5)

5) udostępnia informacje i dobre praktyki dotyczące przeprowadzania oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 8 ust. 3”.

5) udostępnia informacje i dobre praktyki dotyczące przeprowadzania oceny zapewnienia dostępności cyfrowej, o której mowa w art. 8 ust. 3”.

Drobna zmiana dookreślająca.

(art. 18 ust. 1)

1. “Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7:

1. “Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanych: strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, a w przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej – o ich udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7:

Dookreślenie dokładnych elementów, które osoba występująca z żądaniem o udzielenie dostępnej wersji może się ubiegać.

(Art. 19 ust. 5 pkt 2)

2) pkt 2 i 3, wynosi do 5000 zł”.

2) pkt 2, wynosi do 5000 zł”.

Konsekwencja uchylenia art. 8 ust. 2.

Tytuł tabeli: Porównanie zmian istniejących zapisów w nowelizacji Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nowe zapisy

Każda Ustawa potrzebuje stałych nowelizacji, aby być aktualną w stosunku do panujących realiów. Są nimi najczęściej zasoby instytucji publicznych, kwestie prawne czy rozwój technologiczny. Aby ułatwić misję instytucjom publicznym zostały wprowadzone nowe zapisy:

 • podmiot publiczny ma 14 dni na dostosowanie napisów (zgodnie z załącznikiem do Ustawy do zarejestrowanych nagrań na żywo udostępnionych na stronie www. Art. 5a. pkt 1.);
 • “Jeżeli dostosowanie zarejestrowanych wcześniej multimediów nadawanych na żywo do wymagań określonych w załączniku do Ustawy nie może nastąpić w terminie o którym mowa w ust. 1, podmiot publiczny, publikując te multimedia, informuje o terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową opublikowanych multimediów, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zakończenia nadawania”. (Art. 5a. pkt  2.);
 • “Szacowane korzyści dla danego podmiotu publicznego z zapewnienia dostępności cyfrowej elementów strony internetowej lub elementów aplikacji mobilnej podmiotu publicznego w odniesieniu do szacowanych korzyści dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem kosztów, o których mowa w pkt 2” (Art. 8. ust. 3. 2a). Jest to nowy zapis, który upraszcza przepis bez naruszenia spójności z tym zawartym w dyrektywie UE, na podstawie której ta ustawa powstała;
 • zmienione nazwy w załączniku do Ustawy “Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych” wraz z określeniem, które wytyczne nie są obowiązkowe przy tworzeniu aplikacji mobilnej. Warto przy tym wspomnieć, że zmiana ta jest wynikiem zatwierdzenia polskiego tłumaczenia WCAG oraz nazw poszczególnych kryteriów Ustawy o dostępności cyfrowej, nie ma jednak wpływu na wymogi standardu.

Uchylenia

W nowelizacji zrezygnowano z niektórych zapisów i pozbawiono ich mocy prawnej. Niektóre z nich zostały zastąpione, a inne całkowicie uchylone z tej Ustawy:

 • “Podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową:
  1. strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
  2. następujących elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej: 
   1. danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podmiot publiczny jest obowiązany do jej prowadzenia,
   2. narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,
   3. nawigacji,
   4. deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, zwanej dalej „deklaracją dostępności”,
   5. informacji dotyczących sytuacji kryzysowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz innych informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, publikowanych przez podmiot publiczny,
   6. dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych”. (Art. 8 ust. 2). Zapis był interpretowany w sposób błędny, więc jego uchylenie było konieczne.
 • “Ocenę zwiększenia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, uzupełnioną o informację, w jakim stopniu zawartość strony internetowej lub aplikacji mobilnej może dotyczyć osób niepełnosprawnych” (Art. 8 ust. 3 pkt 1). Został on zastąpiony ww. zapisem  (Art. 8. ust. 3. 2a);
 • “Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, będące jednostkami sektora finansów publicznych, oraz gminne osoby prawne, które spełniają warunki określone w art. 2 pkt 3, mogą zapewniać dostępność cyfrową elementów stron internetowych lub aplikacji mobilnych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2 przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub wybranej stronie internetowej jednostki samorządu terytorialnego”;
 • “Karze pieniężnej podlega podmiot publiczny, który nie zapewnia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2.” (Art. 19 ust. 1 pkt 3);
 • “Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest nakładana na podmiot publiczny w przypadku braku zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2, wykazanym w dwóch kolejnych monitorowaniach, o których mowa w art. 12 pkt 2 “ (Art. 19 ust. 4).

Podsumowanie

Nowa Ustawa o dostępności cyfrowej wprowadza modyfikacje, których zrozumienie jest konieczne, by móc zastosować je na stronie internetowej. Przypominamy, że czas na dostosowanie stron do wymogów zawartych w Ustawie minął kolejno:

 • 23.09.2019 r. – dla stron internetowych niepublikowanych przed dniem 23 września 2018;
 • 23.09.2020 r. – dla stron internetowych opublikowanych przed dniem 23 września 2018;
 • 23.06.2021 r. – dla aplikacji mobilnych.

Wyniki z monitoringów stron wskazują jasno na ubytki i niepoprawności we wdrażaniu dostępności cyfrowej dla zobowiązanych podmiotów. Każdą dokładnie opisaną zmianę możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Sejmu RP

Zastosowanie wytycznych Ustawy na stronie internetowej jest odpowiedzialnym zadaniem, które wymaga odpowiedniej wiedzy, dlatego zadanie to najlepiej powierzyć ekspertom. Posiadamy ponad 14-letnie doświadczenie we wdrażaniu dostępności cyfrowej w Polsce. Współpracujemy z wieloma podmiotami publicznymi, prowadząc dla nich szkolenia i konsultacje, a także udzielając dla nich niezbędnego wsparcia. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy Wasza strona internetowa spełnia wymogi podane w nowelizacji Ustawy – zapraszamy do kontaktu.

 

Umów się na bezpłatną konsultację!

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
4+1 =

Sprawdź, co piszemy o dostępności

Potrzebujesz pomocy?
Skorzystaj z naszego helpdesk-u!

Mamy jedyne w Polsce, dedykowane Biuro Obsługi Klienta, ze specjalistami ds. dostępności cyfrowej, dla podmiotów publicznych, które z nami współpracują.