INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania. Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w „Preferencje cookies”. W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: polityki cookies — ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: polityki cookies — ustawienia cookie

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Dostępność cyfrowa
stron instytucji publicznych

Zapewnij sobie spokój. Spełnij ustawowy obowiązek.
Zadbaj o dostępność cyfrową swojej Instytucji.
Razem z nami powiedz STOP cyfrowemu wykluczeniu.

Grafika przedstawia miniaturową wersję człowieka na wózku inwalidzkim, który jest postawiony na laptopie z wyświetlaczem. Strzałka wskazuje ekran, a nad nim ikonki kolejno: braku sygnału, oka i ucha (sugerujące wsparcie stron dla niepełnosprawnych w tym zakresie).

Polityka prywatności

Polityka prywatności danych osobowych

Dotyczy serwisu online: 4real.pl

obowiązuje od 01.12.2022 roku

§1

Stosowane definicje:

 1. Polityka Prywatności Danych Osobowych – niniejsza Polityka, określająca cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą, w związku z korzystaniem z usług Serwisu www.
 2. Administrator danych osobowych, Operator – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest:
  4 REAL Sp. z o.o., (KRS: 0000549490, NIP: 9492200659, REGON: 361076880, Wydz. XVII KRS, SR w Częstochowie, Kapitał zakładowy: 5000 PLN)
 3. adres siedziby: ul.: Lipowa 51/18, Częstochowa 42-229
 4. adres korespondencyjny: ul. Racławicka 2/28,42-202 Częstochowa.
 5. Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, która przy korzystaniu z Serwisu podaje dane osobowe w celu zapisu na newsletter, kontaktu przez formularz kontaktowy.
 6. Serwis – serwis dostępny pod adresem https://4real.pl/., za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 7. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez formularz kontaktowy.
 8. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Serwisie, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 9. Formularz kontaktowy – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, umożliwiająca wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 10. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
 11. Przetwarzanie danych – wykonywanie operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.

§2

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem URL: https://4real.pl/. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: 4 REAL Sp. z o.o. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 2. Mając na uwadze ochronę prywatności osób fizycznych, których dane mogą być przetwarzane przez Administratora danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług świadczonych w Serwisie, wprowadzono niniejszą politykę prywatności.
 3. Osoba, której dane dotyczą, pozna najważniejsze informacje, które dotyczą zasad przetwarzania jej danych osobowych, a także praw przysługujących jej w związku z przetwarzaniem.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator danych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Administrator danych opracował i wdrożył wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych, do których stosowania zobowiązani są wszyscy pracownicy i współpracownicy.
 7. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.
 8. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających i usług świadczonych w Serwisie, w szczególności:
  • osób przeglądających zawartość Serwisu,
  • osób zamawiających usługę bezpłatnej subskrypcji (Newsletter),
  • osób kontaktujących się z Administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub mailowo.

§3

Cele i zakres przetwarzania danych:

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. w szczególności poprzez:
  • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie Serwisu,
  • wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  • podanie danych przez telefon,
  • podanie danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail
  • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka), zgodnie z Polityką cookies.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
   Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
  • wysyłki Newslettera i związanych z nim informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę. Serwis wysyła newsletter wyłącznie osobom, które potwierdziły swoją subskrypcję i wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.
  • marketingu własnych produktów i usług Sklepu – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia Usług:
  • w przypadku złożenia zapytania przez Formularz kontaktowy: dane identyfikacyjne, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę w treści wiadomości,
  • w przypadku zamówienia newslettera: imię i adres poczty elektronicznej,
 4. Podanie danych jest niezbędne, udzielenia odpowiedzi ze strony Serwisu. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację zamówienia i kontaktu.
 5. W przypadku zamówienia Newslettera podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego wysyłki.
 6. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.
 7. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

§4

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora danych osobowych:

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Administrator danych osobowych, posiadający klucz, może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. W celu ochrony danych Administrator danych osobowych regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez  Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§5

Okres przetwarzania danych:

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.
  • przez okres wynikający z innych przepisów prawa, jak rozliczenie podatkowe, czy wystawienie faktury na żądanie osoby, której dane dotyczą – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§6

Odbiorcy danych:

 1. Dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie Administratora danych, a zwłaszcza podmiotom realizującym w jego imieniu:
  • usługi hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane.
  • automatyzacji - newsletter (e-mail, imię),
  • świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

§7

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania  – w tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody, na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku Newslettera.  Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  • prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują Administratora danych do archiwizacji danych przez określony okres np. ordynacja podatkowa,
  • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą i dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez Administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do niepodlegania automatycznego profilowaniu, jeśli Administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, czy kto jest Administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, możesz skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

§8

Postanowienia końcowe:

 1. Administrator Danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób korzystających z Serwisu.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie Serwisu, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

Umów się na bezpłatną konsultację!

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
8+8 =

Potrzebujesz pomocy?
Skorzystaj z naszego helpdesk-u!

Mamy jedyne w Polsce, dedykowane Biuro Obsługi Klienta, ze specjalistami ds. dostępności cyfrowej, dla podmiotów publicznych, które z nami współpracują.