INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania. Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w „Preferencje cookies”. W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: polityki cookies — ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: polityki cookies — ustawienia cookie

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Dostępność cyfrowa
stron instytucji publicznych

Zapewnij sobie spokój. Spełnij ustawowy obowiązek.
Zadbaj o dostępność cyfrową swojej Instytucji.
Razem z nami powiedz STOP cyfrowemu wykluczeniu.

Grafika ozdobna

Blog

Kobieta głęboko zastanawia się nad różnicami między standardem WCAG 2.0 a WCAG 2.1, dążąc do lepszego zrozumienia wytycznych dla dostępności cyfrowej.

Różnice pomiędzy WCAG 2.1 a 2.0

Standardy dostępności stron i produktów cyfrowych określane mianem WCAG zmieniają się cyklicznie w ramach kolejnych aktualizacji. Aby być z nimi na bieżąco, warto prześledzić harmonogram zmian, a także poznać ich szczegóły. W niniejszym artykule postaramy się porównać standard WCAG 2.1 z 2.0 pod kątem nowości, a także nakreślimy szerszy obraz tego, czym jest dostępność cyfrowa. 

Czym jest standard WCAG?

WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines to wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych, skompilowane w ramach międzynarodowego zbioru zasad i standardów. Po raz pierwszy stworzone zostały przez W3C (World Wide Web Consortium) – międzynarodowe konsorcjum, odpowiedzialne za ustanawianie standardów pisania i przesyłu stron WWW. 

Główną ideą przyświecającą standardowi WCAG była chęć ujednolicenia zasad projektowania witryn i aplikacji w taki sposób, aby były one dostępne dla wszystkich użytkowników. Dotyczyć to miało w szczególności odbiorców z niepełnosprawnością oraz ograniczeniami poznawczymi. Choć zasady WCAG nie rozwiązują wszystkich problemów ww. osób i nie są egzekwowane przez firmy i podmioty prywatne, stanowią doskonały fundament do budowania środowisk cyfrowych przyjaznych dla każdego.

Pierwsza wersja zbioru zasad W3C pojawiła się w 1999 roku i była uzupełniana przez kolejne lata w ramach dużych aktualizacji. Obecnie obowiązują zasady WCAG 2.1, które reguluje w Polsce jest Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wymuszają one na instytucjach publicznych obowiązek tworzenia i utrzymywania stron internetowych i portali dostępnych dla wszystkich użytkowników. 

W kolejnych latach możemy spodziewać się nowych aktualizacji, które są odpowiedzią na postęp technologiczny oraz pojawiające się problemy społeczne. Prawdopodobnie w przyszłości w ramach standardu WCAG ujęta zostanie również kwestia sztucznej inteligencji

WCAG 2.0 – szczegóły standardu

Standard WCAG 2.0 pojawił się na arenie międzynarodowej w 2008 roku i był ogromnym powiewem świeżości w kwestii dostępności stron internetowych. Pojawiły się w nim zapisy dotyczące m.in. przekazu treści nietekstowej czy umożliwienia użytkownikowi korzystania ze strony za pomocą skrótów klawiszowych. 

To właśnie regulacje WCAG 2.0 fundamentalnie zmieniły podejście do projektowania stron internetowych dostępnych dla wszystkich odbiorców. W ramach nich stworzono listę dobrych praktyk tzw. fundamentów, na których należy opierać swoje działania cyfrowe. Są one przestrzegane do dziś i należy do nich:

 • postrzegalność;
 • funkcjonalność;
 • zrozumiałość;
 • kompatybilność. 

Każdy filar dotyczy ważnych kwestii dla osób z ograniczeniami oraz niepełnosprawnościami i rozwija je w ramach szczegółowych informacji. 

Zasada postrzegalności odnosi się do do produktów i usług cyfrowych oraz możliwości ich odbioru za pomocą wszystkich zmysłów. Zgodnie z nią osoby odpowiedzialne za tworzenie i opiekę nad stronami internetowymi powinny sięgać po rozwiązania w postaci np. umieszczania dodatkowych napisów do filmów wideo. 

Kolejna zasada (funkcjonalności) odnosi się do prostoty i łatwości funkcjonowania w środowisku cyfrowym. Dostępna przestrzeń digitalowa pozwala na odbieranie produktów i usług digitalowych z poziomu różnych sprzętów i urządzeń. Ponadto, w ramach tej zasady należy zwracać uwagę na opcje umożliwiające np. wstrzymywanie, zatrzymywanie oraz wznawianie treści w dowolnym momencie. 

Aby środowisko cyfrowe mogło stać się dostępne w rozumieniu WCAG 2.0, musi dawać możliwość odbiorcom na przyswojenie pełnej treści przekazu. Dlatego content na stronach www powinien być tworzony w oparciu o maksymalnie prosty język, doprecyzowany pod kątem skrótów, akronimów lub definicji pojęć, a także spójny pod względem przekazu z innymi materiałami.

Filar nazwany kompatybilnością lub solidnością, odnosi się do wymogów technicznych poszczególnych stron i aplikacji. Aby mogły być uznane za dostępne, muszą one działać na różnych systemach i przy użyciu dowolnego oprogramowania

Im więcej zasad z powyższych jest realizowanych na danej stronie internetowej lub w aplikacji, tym wyższą notę otrzymuje w systemie poziomów zgodności. Istnieją trzy i zawierają one informacje na temat tego jak dobrze zoptymalizowany jest dany produkt lub usługa cyfrowa.

 • Poziom A – strona lub aplikacja jest dostępna (minimalne wymogi dostępności);
 • Poziom AA – strona lub aplikacja rozwiązuje największe i najczęstsze bariery, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnością w sieci (strona jest dostępna w ramach standardu WCAG);
 • Poziom AAA – strona lub aplikacja rozwiązuje problemy konkretnych grup osób z niepełnosprawnościami (strona posiada dodatkowe rozwiązania z zakresu dostępności).

WCAG 2.0 vs. WCAG 2.1

Formalna premiera standardu WCAG 2.1 miała miejsce w czerwcu 2018 roku. Nowa wersja jest wstecznie kompatybilna, co oznacza, iż zawiera wszystkie wytyczne i kryteria z WCAG 2.0. Jeśli więc jakaś witryna lub aplikacja jest zgodna z WCAG 2.1, to automatycznie spełnia wymagania WCAG 2.0.

WCAG 2.1 zawiera siedemnaście nowych zasad względem poprzedniej aktualizacji, głównie dotyczących wymagań dla poszczególnych poziomów zgodności. Wśród najbardziej znaczących należy wyróżnić:

 • orientacją strony lub aplikacji – powinna wyświetlać się i działać tak samo w każdej orientacji ekranu (zarówno pionowej, jak i poziomej);
 • odstępy w tekście – osoby słabowidzące powinny mieć możliwość zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami;
 • komunikaty o stanie – obowiązek zdefiniowania kodu błędów dla wszelkich niepożądanych akcji na stronie;
 • limity czasowe – jeśli brak aktywności może spowodować utratę danych, to należy poinformować o tym użytkownika (np. w momencie korzystania z bankowości elektronicznej i uzupełniania formularza do przelewu).

Standard WCAG 2.1 miał przede wszystkim na celu uzupełnienie luk, które w ciągu ostatnich 10 lat ujawniły się w wersji 2.0. Głównym bodźcem do wprowadzenia ich było upowszechnienie się technologii mobilnych. Dlatego większość wytycznych WCAG 2.1 odnosi się do urządzeń typu smartfon lub tablet

Nowe normy i standardy znalazły swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie polskim. W 2019 roku uchwalono bowiem Ustawę o Dostępności Cyfrowej Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych, która zobowiązuje wszystkie podmioty publiczne do przestrzegania zasad WCAG 2.1. Daje ona również możliwość użytkownikom do wystąpienia z prośbą do danej instytucji o dostosowanie treści internetowych.

W ramach obowiązków nałożonych przez ww. ustawę, każda instytucja publiczna powinna posiadać również swoją własną Deklarację Dostępności. Zawiera ona m.in. informacje w jakim stopniu zastosowano standard WCAG, czy strona jest dostępna oraz wskazują ewentualne braki w dostępności. Zakres treści oraz wymogi techniczne deklaracji zawarte są na oficjalnym Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-przygotowac-deklaracje-dostepnosci 

Dlaczego warto wprowadzać rozwiązania z zakresu dostępności?

Tworzenie stron internetowych i produktów cyfrowych zgodnie ze standardami WCAG to nie tylko moralny obowiązek każdego właściciela witryny bądź aplikacji. To również znakomity sposób na zmniejszenie barier, jakie dzielą użytkowników od naszych usług i towarów. Szacuje się, że ⅕ populacji posiada ograniczenia lub niepełnosprawności. Takie osoby bardzo często porzucają strony internetowe niedostępne dla nich, a tym samym rezygnują z wielu marek.

Jeśli prowadzisz swój biznes z pełną świadomością i odpowiedzialnością społeczną, wprowadzenie standardów dostępności powinno Cię zainteresować. Dzięki nim podniesiesz poziom świadczonych usług, zwiększysz liczbę aktywnych użytkowników na swoich kanałach cyfrowych, a także zbudujesz profesjonalny wizerunek. 

Choć obecnie firmy i przedsiębiorstwa prywatne nie są w żadnym stopniu zobligowane do tego, aby wdrażać zasady dostępności, już wkrótce mogą pojawić się zmiany prawodawcze, które to zmienią. Wdrażając standardy WCAG wybiegasz w przyszłość, zabezpieczając swój biznes przed reperkusjami. Z kolei, gdy zarządzasz stroną instytucji państwowej, spoczywa na Tobie prawny obowiązek implementacji rozwiązań z zakresu dostępności. 

Nie wiesz, jak wprowadzić zmiany na swojej stronie, które przeistoczą ją w witrynę dostępną dla wszystkich? A może potrzebujesz profesjonalnego audytu, w ramach którego dowiesz się, od czego należy zacząć? Zajmiemy się tym wszystkim dla Ciebie!

Dostępna Polska to przedsięwzięcie realizowane przez agencję marketingu internetowego 4 REAL. W ramach niego tworzymy cyfrowe środowiska przyjazne każdemu użytkownikowi. Zaufało nam już wiele instytucji publicznych, w tym sądów i prokuratur. W ramach prac dla naszych Klientów przeprowadzamy audyty dostępności cyfrowej, wdrożenia standardów WCAG, tworzymy witryny internetowe zgodne z RODO i zawierające Deklarację Dostępności, a także sprawujemy opiekę autorską i doradztwo techniczne oraz organizujemy szkolenia ze standardów WCAG 2.1. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu!

Umów się na bezpłatną konsultację!

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
4+3 =

Sprawdź, co piszemy o dostępności

Potrzebujesz pomocy?
Skorzystaj z naszego helpdesk-u!

Mamy jedyne w Polsce, dedykowane Biuro Obsługi Klienta, ze specjalistami ds. dostępności cyfrowej, dla podmiotów publicznych, które z nami współpracują.